ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ TRIPADVISOR

Διαφήμιση στο TripAdvisor - Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια

Οι ταξιδιώτες κάνουν ενεργά αναζήτηση στο TripAdvisor για εστιατόρια στην περιοχή σας. Βάλτε το εστιατόριό σας ακριβώς μπροστά σε αυτούς τους πιθανούς πελάτες!

Διαφήμιση στο TripAdvisor - Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια

Αυξήστε την επισκεψιμότητα με τις διαφημιζόμενες τοποθετήσεις

Εμφάνιση στην κορυφή
Αποκτήστε προνομιακή έκθεση — πάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης, σε σελίδες ανταγωνιστών της περιοχής σας και αλλού.
Υψηλές προοπτικές

Οδηγήστε τους σωστούς ταξιδιώτες στην επιχείρησή σας, ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζουν πού θα κάνουν κράτηση

Χωρίς ρίσκο

Πληρώστε μόνο για τα κλικ που λαμβάνετε και ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή

Μηνιαία Διαχείριση TripAdvisor για Εστιατόρια

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Διαχείρισης και Βελτίωση της επαγγελματικής σας καταχώρισης στο TripAdvisor από την MarketEat.

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το θέμα Τουρισμός στην Ελλάδα, γνωρίζουν ήδη το δημοφιλές TripAdvisor, όπου άλλοι είναι ευχαριστημένοι μαζί του και άλλοι έχουν πολλά παράπονα.

Όπως όλα τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι και αυτό, απαιτεί ειδική μεταχείριση και χρειάζεται χρόνος για να ρυθμιστεί σωστά ώστε να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη στο ξενοδοχείο ή εστιατόριο σας.

Οι βαθμολογήσεις του, πολλές φορές αυστηρές και οι επιτηδευμένες καταχωρίσεις και αρνητικές βαθμολογίες έχουν οδηγήσει σε γραφεία δικηγορικών εταιριών πολλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι βρέθηκαν με μια κατάσταση στα χέρια τους που δυσφήμιζε την επιχείρηση τους online, και έδιωχνε κυριολεκτικά, πελάτες από την επιχείρηση τους.

Με σωστή συνεννόηση και διαχείριση του επαγγελματικού σας προφίλ, διασφαλίζετε πως θα έχετε πάντα την βέλτιστη προβολή στο δίκτυο και απάντηση τακτοποίηση όλων των κριτικών. Ειδικά για τις αρνητικές κριτικές υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας τους σε ειδικό τμήμα του TripAdvisor όπου με διάλογο έρχονται τα πράγματα στη θέση τους.

Καλό είναι να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους χρήστες και αναφορά της οποιασδήποτε ενέργειας που απαιτεί τακτοποίηση άμεσα. Ειδάλλως, λόγο του όγκου παραπόνων στο TripAdvisor, μπορεί να πάρει και μήνες μέχρι να τακτοποιηθεί ένα και μόνο αρνητικό ή κακόβουλο σχόλιο.

Ανταποκριθείτε άμεσα στις ερωτήσεις τους και κερδίστε νέους πελάτες.

Εκμεταλλευτείτε τις κοινοποιήσεις στα προσωπικά social network των πελατών σας που κάνουν όσο βρίσκονται στον χώρο σας και κερδίστε δωρεάν προβολές, πολλαπλάσιας διαφημιστικής αξίας και κόστους.

Το TripAdvisor είναι η σύγχρονη online “γειτονιά” όπου το κάθε εστιατόριο και ξενοδοχείο διατηρεί την ψηφιακή του φήμη, η οποία προκύπτει από τα σχόλια και τις βαθμολογήσεις, εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που καθημερινά επισκέπτονται επιχειρήσεις και μετά αξιολογούν την εμπειρία τους, δημόσια, ώστε όλοι να μπορούν να το δουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και προσελκύστε χιλιάδες νέους επισκέπτες στην επιχείρηση σας.

Διαφήμιση στο TripAdvisor - Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια

Η MarketEat ειδικεύεται στις Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια

Ας προσαρμόσουμε ένα πλάνο υπηρεσιών διαφήμισης στο TripAdvisor για εσάς

Ζητήστε μας δωρεάν συμβουλές και ένα πλάνο υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του εστιατορίου σας. Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

    Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

    Τηλέφωνο (απαραίτητο)

    Email (απαραίτητο)