"Το 60% των πελατών διαβάζουν κριτικές πριν βγούνε έξω για ένα γεύμα."

Διαχείριση κριτικών Facebook
Διαχείριση κριτικών TripAdvisor
Διαχείριση κριτικών Google

Διαχείριση online αρνητικών κριτικών για εστιατόρια

Η φήμη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και την ανάπτυξη οποιουδήποτε εστιατορίου ή ξενοδοχείου, καινούργιου ή παλαιού. Η διαχείριση της φήμης στο διαδίκτυο για τα εστιατόρια μπορεί να προσφέρει στα μεγάλα ξενοδοχεία σας πλήρη έλεγχο των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της φήμης του εστιατορίου, στην προστασία της εικόνας και του πολύτιμου ηλεκτρονικού σας περιουσιακού στοιχείου.

Βελτιώστε τις αξιολογήσεις στο διαδίκτυο και προσελκύστε περισσότερους πελάτες

Συμπληρώστε τη φόρμα και ο προσωπικός σας σύμβουλος marketing θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.
Εναλλακτικά καλέστε μας 210 300 1564

    Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

    Τηλέφωνο (απαραίτητο)

    Email (απαραίτητο)

    Διαχείριση Φήμης για Εστιατόρια - Διαχείριση Κριτικών Εστιατορίου - Διαχείριση Online Κριτικών για Εστιατόρια - Διαχείριση Φήμης Εστιατορίου - Διαχείριση Online Κριτικών Εστιατορίου - Διαχείριση Φήμης στο Διαδίκτυο - Διαχείριση διαδικτυακής φήμης - Διαχείριση Online Φήμης Εστιατορίου - Διαχειριση Online Φημης