ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Επιδότηση Εστιατορίων: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εστίαση»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εστίασης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Επιδότηση επιχειρήσεων εστίασης με 50% για έργα από 10.000 έως 150.000 ευρώ. Υποβολή αιτήσεων από 6/02/2019 μέχρι 19/04/2019. Οι δικαιούχοι για την Εστίαση είναι:  Εστιατόρια Ταβέρνες Σουβλατζίδικα Πιτσαρίες...

Scroll to top