TripAdvisor για Εστιατόρια: 6 Βέλτιστες Πρακτικές για να Απαντήσετε στις Κριτικές του Εστιατορίου σας

Το 85% των χρηστών του TripAdvisor είναι πιο πιθανό να επιλέξει ένα εστιατόριο που απαντάει σε κριτικές. Δείτε κάποιες συμβουλές για το πώς μπορείτε να συντάξετε τις καλύτερες απαντήσεις από τη διεύθυνση. Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεστε τις κριτικές τόσο ως σχόλια που σας παρέχονται σε πραγματικό χρόνο όσο και ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ....

Scroll to top