Τι επίδραση έχει η μουσική σε ένα εστιατόριο

Τι επίδραση έχει η μουσική σε ένα εστιατόριο

Μετά από τόσες έρευνες πάνω στην επίδραση της background μουσικής στην συμπεριφορά των πελατών δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στις πωλήσεις και τα κέρδη. Έρευνες δείχνουν ότι όταν πρόκειται για απόφαση αγοράς, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται σε περισσότερα ερεθίσματα από το ίδιο το προιόν ή την υπηρεσία που προσφέρεται.

Επίδραση της μουσικής σε πελάτες εστιατορίου

Για να αυξήσουν τις γνώσεις τους πάνω στην επίδραση της μουσικής στα εστιατόρια, ερευνητές ήρθαν σε επαφή με ένα μεσαίου μεγέθους εστιατόριο της πόλης Dallas του Texas.

Το εστιατόριο αυτό είχε τιμές άνω του μέσου όρου, ήταν υψηλής κάπως ποιότητας και απευθυνόταν σε μεσήλικες με εισοδήματα άνω του μέσου όρου. Η μελέτη διήρκησε 8 εβδομάδες και μελετήθηκαν διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα εστιατόριο και η επίδραση υπό διαφορετικών ειδών, ρυθμών/ταχύτητας και έντασης μουσικής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν τα ακόλουθα:

Ο χρόνος σερβιρίσματος επηρεάστηκε από την μουσική
Σε χαμηλά tempo (πιο αργοί ρυθμοί μουσικής) χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 29 λεπτά στο να σερβιριστούν οι πελάτες ενώ σε γρηγορότερου ρυθμού μουσική 27 λεπτά. Η διαφορά είναι δύο λεπτά κα θεωρείται σημαντκή, αν σκεφτεί κανείς ότι επηρεάστηκε μόνο από την μουσική.
Ο χρόνος παραμονής των πελατών στο τραπέζι επηρεάστηκε από την μουσική
Με αργή μουσική οι πελάτες παρέμειναν στο τραπέζι τους κατά μέσο όρο 56 λεπτά ενώ με γρήγορη 45!

Ο μέσος όρος αναμονής επηρεάστηκε από την μουσική.
Με αργή μουσική ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν 47 λεπτά.
Με γρήγορη ήταν 34 λεπτά

Επίδραση της μουσικής σε πελάτες που έφυγαν πριν καθίσουν σε τραπέζι

854 μπήκαν στο εστιατόριο της μελέτης μέσα σε αυτές τις 8 εβδομάδες κατα την διάρκεια αργής μουσικής. Οι 764 από αυτού παρέμειναν και οι 90 έφυγαν πριν βρούν τραπέζι.
714 πελάτες μπήκαν ενώ η μουσική ήταν γρήγορου ρυθμού οι 628 από αυτούς έμειναν και οι 86 έφυγαν πρίν σερβιριστούν.
Η διαφορά σε αυτό το πείραμα δεν είναι σημαντική.

Επίδραση της μουσικής στο ποσό που ξοδεύτηκε σε φαγητό.

Αργό τέμπο:55.81$
Γρήγορο τέμπο:55.12$
Η διαφορά είναι ασήμαντη

Επίδραση της μουσικής στο ποσό που ξοδεύτηκε σε ποτό.

Αργό τέμπο:30.47$
Γρήγορο τέμπο:21.62$
Η διαφορά είναι πολύ σημαντική!

Επίλογος

Δεν θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για λογαριασμό σας γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή στις ανάγκες σας. Κάποια επιχείρηση μπορεί να θέλει να μεγιστοποιήσει τον χρόνο παραμονής πελατών για δικους της λόγους (πχ για να φαίνεται συνεχώς γεμάτο με κόσμο) ή και το αντίστροφο, να επιθυμεί να μειώσει τον χρόνο παραμονής επειδή έχει πάρα πολλή πελατεία.

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και δείχνουν μία τάση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν έτσι ακριβώς σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις οικονομικές ομάδες πελατών. Η ανάλυση και ερμηνεία τους είναι ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου ξεχωριστά. Το σίγουρο όμως στοιχείο που προκύπτει τελικά από κάθε τέτοια έρευνα (και έχουμε διαβάσει αρκετές) είναι πως η μουσική και όλα τα στοιχεία που καθορίζουν το περιβάλλον όπου θα λάβει χώρα η συναλλαγή με τον καταναλωτή, έχει επίπτωση στην συμπεριφορά του. Αν αναλογιστούμε μάλιστα και την καθοριστική επίδραση που έχει στο brand μας θα δούμε πως είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσεις στην τύχη.

Πηγή: beeradio.gr

Scroll to top