διαφήμιση tripadvisor

TripAdvisor για Εστιατόρια: Διαφημίσεις Εστιατορίων Λανσάρει η TripAdvisor!

Ευχάριστα νέα για τους ιδιοκτήτες εστιατόριων ανά τον κόσμο οι Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια και όχι μόνο.  Διαφημίσεις εστιατορίων λανσάρει από σήμερα η ΤripAdvisor, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους σε εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες.

Η νέα υπηρεσία διαφήμισης των εστιατορίων υπόσχεται τη μεγιστοποίηση του οφέλους των εστιατορίων μέσα από την TripAdvisor ως κανάλι μάρκετινγκ.

Πάνω από 200 εκατ. επισκέψεις καταναλωτών από όλο τον κόσμο καταγράφονται μηνιαίως στη μεγάλη ταξιδιωτική πλατφόρμα, και οι αναζητήσεις των εστιατορίων σε αυτήν ανέρχονται σε 4,4 εκατ.

Εκτός από τις κριτικές και την τοποθέτηση ενός εστιατορίου στις κατατάξεις αξιολόγησης, οι Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες εστιατορίων να αγοράζουν στοχευμένες θέσεις διαφήμισης για πλοήγηση από υπολογιστές και κινητές συσκευές, στέλνοντας απευθείας τους πελάτες στην εγγραφή του εστιατορίου τους στην πλατφόρμα.

Η MarketEat ειδικεύεται στις Διαφημίσεις TripAdvisor για Εστιατόρια.

Scroll to top